Post Image

بورس فرصت های سرمایه گذاری ایران پیش از یک دهه فعالیت خود را در زمینه خدمات رسانی میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران آغاز کرده است. این پایگاه به صورت شخصی و با مدیریت آقای فرشاد روحانی رانکوهی اداره می شود. خدمات ارائه شده در این پایگاه بر اساس تجربه سالیان طولانی فعالیت طراحی و اجرا شده اند.

پایگاه اطلاعات سرمایه‌گذاری ایران (بورس فرصت های سرمایه گذاری ایران) برای ارائه خدمات به، سه گروه زیر طراحی شده است:

۱- سرمایه گذاران (سرمایه گذاران، شتابندهنده ها و کارگزاران)

۲- صاحبان پروژه ها

۳- گروه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی مرتبط به امور سرمایه گذاری

براساس نیاز مبرم به روان سازی سیستم سرمایه گذاری و ایجاد یک پل کارآمد میان گروه های سرمایه گذار ایرانی تبار و خارجی در سراسر دنیا با پروژه های مختلف در داخل کشور بر این آمده ایم که با طراحی سیستم بورس بر روی اینترنت به این نیاز پاسخ دهیم.

Post Image

بنیانگذار و صاحب امتیاز پایگاه

آقای فرشاد روحانی رانکوهی، فارغ التحصیل رشته برنامه ریزی شهری و کشوری از دانشگاه آکسفورد انگلستان و نیز دارای مدرک MBA از Cranfield Business School است. ایشان برنده جایزه کار آفرینی انگلستان در سال 1988 بوده و بعد از سالها کسب و کار و انباشتن تجارب و موفقیت های متعدد به ایران بازگشته است تا برای توسعه و آبادانی ایران تلاش نماید. یکی از مهمترین دغدغه خاطرهای ایشان همواره موضوع تسهیل ارتباط بین سرمایه گذاران و صاحبان پروژه و ایده بوده است و در همین راستا توانسته است اولین بورس الکترونیک سرمایه گذاری را در کشور راه اندازی نماید.